Maže li se kongruencija na hleb, ili šta?

 To je stanje u kome su svi aspekti našeg ponašanja usklađeni sa našim unutrašnjim stanjem. Ton govora, stav tela, izrazi lica... dakle, fiziologija (koja odaje naše unutrašnje stanje) je u skladu sa rečima koje izgovaramo.
To je stanje u kome se oseti iskrenost postupaka.
Važnost joj daje iskrenost koja se ogleda u jedinstvu sa sobom.

Važna nam je iz dva razloga:

- poverenja koje stičemo
kad smo u ovom stanju i

- unutrašnjeg samopouzdanja i jačine,
koja potiče od jasnog pravca
kojim idemo u ovom stanju.

Jer, kad smo kongruentni, znači da smo iskreni sa samim sobom i usklađeni sa svojom životnom svrhom. To je jedino stanje koje dovodi do efikasne realizacije važnih ciljeva koje smo sebi postavili.
Ako nismo kongruentni, nemamo snagu za predanost cilju kome težimo, kakav god on bio. Odajemo nejasnu i neiskrenu poruku i sebi i drugima.
To može biti svesno i nesvesno. Ako primetimo kod sebe nekongruentnost, dobro je o tome razmišljati kao o poruci koju nam šalje naše nesvesno da nismo na pravom putu za nas.
Proces težnje ka kongruentnosti je permanentan i složen proces koračanja ka izvrsnosti.
Isto tako, samo u drugom smeru:

kad god kod drugog vidimo nekongruentno ponašanje,
ne možemo imati potpuno poverenje
u osobu sa kojom smo u komunikaciji,

narodski rečeno
– garant nešto laže,
ili nas ili samog sebe.

Нема коментара: