oh, taj pubertet!


’Opet ne slušaš šta ti govorim!’ Ovo je rečenica koju izgovaramo svom pubertetliji toliko često, da bi je sasvim slobodno trebalo snimiti  da se ne troši glas na tolika ponavljanja. I svaki put smo sasvim u pravu, jer je zaista i istina da nas ne sluša. Ne, nije nepažljiv, bezobrazan, lenj, rasejan, nehajan. Nije neko grozno biće progutalo biće našeg, do pre par meseci, divnog deteta. To je i dalje to divno stvorenje koje volimo, samo sa drugačijim ponašanjem.  A mi se moramo pomiriti sa tim da će takva njegova ponašanja sledećih nekoliko godina biti naša svakodnevica.

mogući uzroci unutrašnje praznine


Mnogi mi u poslednje vreme pričaju o gotovo nestvarnom osećanju praznine koje ih iznenada zapljusne. Svako ima neku svoju sliku tog trenutka - u vidu ponora koji se otvori između dva koraka, tuposti koja odjednom obhrve ili ogromnog staklenog zvona kojim kao da su poklopljeni. Čini im se da sve vide, a da ih ništa ne dotiče. I niko ne sagledava uzrok.