da li je bes koji osećamo samo naš?
'Kada se poštuju principi Poretka ljubavi u porodici, rast i razvoj deteta teče nesmetano unutar porodice iz koje potiče. 
Kad odraste, to će dete biti u stanju da, u pravom momentu, olabavi veze koje ga za tu porodicu vežu, stvori sopstvenu porodicu i odgovorno se posveti novostvorenoj porodici.'
Ovo su reči Berta Helingera, napisane u jednoj od njegovih knjiga: Nema talasa bez okeana.